เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน ความร่วมมือกับศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข

ความร่วมมือกับศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และคณะ ให้การต้อนรับ Dr. Toni Whistler และ สพ.ญ. ดร. สุมาลี บุญมา จากศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข (ศรทส.) ในโอกาสเยือนสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และร่วมหารือกับหัวหน้าแต่ละกลุ่มเกี่ยวกับความร่วมมือ การฝึกอบรม และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร


ข่าว - ศรีวรรณา / ภาพ - ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน ความร่วมมือกับศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข