เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่ราชอาณาจักรภูฏานศึกษาดูงาน

เจ้าหน้าที่ราชอาณาจักรภูฏานศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 สัตวแพทย์หญิงรื่นฤดี บุณยะโหตระ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์ปีก เป็นตัวแทนผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ให้การต้อนรับ Dr. Kinzang Dukpa, Program director & Project director กรมปศุสัตว์ ราชอาณาจักรภูฏาน ในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันฯ และประชุมหารือเพื่อความร่วมมือในอนาคต นอกจากนี้ Dr. Kinzang ยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลุ่มบคทีเรียและเชื้อรา กลุ่มชีวเคมีและพิษวิทยา กลุ่มปรสิตวิทยา กลุ่มพยาธิวิทยา กลุ่มอิมมูนและซีรัมวิทยา กลุ่มสัตว์ทดลอง ห้องปฏิบัติการโรคนิวคาสเซิล และศูนย์เลปโตสไปโรสิส เพื่อหารือทางด้านเทคนิคทางห้องปฏิบัติการกับหัวหน้าแต่ละกลุ่ม/ศูนย์ ด้วย


ข่าว - ศรีวรรณา / ภาพ - ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่ราชอาณาจักรภูฏานศึกษาดูงาน