เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน ตัวแทน Agri-food & Veterinary Authority of Singapore เยี่ยมชม

ตัวแทน Agri-food & Veterinary Authority of Singapore เยี่ยมชม

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 สัตวแพทย์หญิงรื่นฤดี บุณยะโหตระ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์ปีก ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ให้การต้อนรับตัวแทนจาก Agri-food & Veterinary Authority of Singapore พร้อมคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมชมสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และประชุมหารือในหัวข้อความสามารถของห้องปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์เชื้อไข้หวัดนก นิวคาสเซิล และซัลโมเนลลา นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการโรคนิวคาสเซิล และห้องรับตัวอย่างของสถาบันฯ ด้วย


ข่าว : ศรีวรรณา / ภาพ : ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน ตัวแทน Agri-food & Veterinary Authority of Singapore เยี่ยมชม