เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร ISO 17025 การฝึกอบรมข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2005 สำหรับผู้เริ่มต้น

การฝึกอบรมข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2005 สำหรับผู้เริ่มต้น

เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม ดร. ทิม พรรณศิริ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ จัดการฝึกอบรมเรื่อง "ข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2005 สำหรับผู้เริ่มต้น" ให้แก่เจ้าหน้าที่ใหม่ที่ปฏิบัติงานในระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ จำนวน 50 คน

การฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสัตวแพทย์พีรวิทย์ บุญปางบรรพ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ / รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ เป็นวิทยากร โดยมีวุตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ และนำไปประยุกต์ใช้ในขอบข่ายงานที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดต่อไป


รูปภาพเพิ่มเติม

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร ISO 17025 การฝึกอบรมข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2005 สำหรับผู้เริ่มต้น