เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ การจัดการองค์ความรู้ NIAH KM DAY 2015

NIAH KM DAY 2015

วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2558 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และหน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาค จัดงาน KM DAY 2015 ณ วิทเทจโฮเทล เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ภาพ : ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|