เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร รางวัลคุณภาพด้านบริการ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 2558

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 2558

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้เชิญชวนหน่วยงานของรัฐ สมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปั พ.ศ. 2558 นั้น ผลการพิจารณาปรากฏว่า สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้รับรางวัลการพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง ชื่อผลงาน "ภาพรวมมาตรฐานการบริการทางห้องปฏิบัติการด้านสุขภาพสัตว์" [สำเนาประกาศผลรางวัล]

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร รางวัลคุณภาพด้านบริการ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 2558