เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ พนักงานราชการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา สังกัดกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา สังกัดกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์

สังกัดกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน รับสมัครวันที่ 3 - 12 มิถุนายน 2558 (จ้างในปี 2558 เป็นเวลา 3 เดือน ถ้าประเมินผลการปฏิบัติงานผ่าน จะจ้างต่อเป็นรายปีต่อๆ ไป)

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ พนักงานราชการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา สังกัดกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์