เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร ISO 9001 แผนการตรวจติดตามผลการรับรองระบบ ISO 9001 ครั้งที่ 1/2558

แผนการตรวจติดตามผลการรับรองระบบ ISO 9001 ครั้งที่ 1/2558

สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เลขที่ 35 หมู่ 3 เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 กำหนดตรวจติดตาม (Surveillance Assessment) ผลการรับรองระบบ ISO 9001 ครั้งที่ 1 ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2558 โดยคุณพิเชฐ อินทร์เอื้อ และคุณนรีเทพ เกษแดงสกลวุฒิ|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร ISO 9001 แผนการตรวจติดตามผลการรับรองระบบ ISO 9001 ครั้งที่ 1/2558