เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร สัมมนาฝึกอบรม KM Forum 2010

KM Forum 2010

เมื่อวันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2553 กรมปศุสัตว์ได้จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Forum) "KM ทำด้วยใจ : บทเรียนการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ" โดยมีนายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงาน ในงานนี้มีการจัดนิทรรศการด้านการจัดการองค์ความรู้จากหน่วยราชการต่างๆ ของกรมปศุสัตว์ ร่วมด้วยตัวแทนจากกองทัพอากาศ


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|