เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ นิทรรศการ จัดนิทรรศการในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ 2558

จัดนิทรรศการในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ 2558

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ร่วมจัดนิทรรศการในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2558 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมอบหมายให้ สพ.ญ มนทกานติ์ วงศ์ภากร หัวหน้ากลุ่มปรสิตวิทยา น.สพ. ฐาปกรณ์ แช่มช้อย กลุ่มไวรัสวิทยา และนายสันติชน ภูคะมา นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กลุ่มชีวเคมีและพิษวิทยา จัดแสดงผลงานชุดทดสอบไนไตรท์ในน้ำของกลุ่มชีวเคมีและพิษวิทยา โดยมีนายสันติชน ภูคะมา เป็นผู้บรรยาย
|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ นิทรรศการ จัดนิทรรศการในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ 2558