เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ พนักงานราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า-พนักงานห้องปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า-พนักงานห้องปฏิบัติการ

2 อัตรา สังกัดกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา สอบวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2557

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ พนักงานราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า-พนักงานห้องปฏิบัติการ