เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ พนักงานราชการ ประกาศผลการประเมินพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องทดลอง สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก (ชลบุรี)

ประกาศผลการประเมินพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องทดลอง สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก (ชลบุรี)

  • ประกาศผลการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องทดลอง 1 อัตรา สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก (ชลบุรี) รายงานตัวในวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ พนักงานราชการ ประกาศผลการประเมินพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องทดลอง สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก (ชลบุรี)