เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร ISO 17025 การฝึกอบรมการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

การฝึกอบรมการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 สัตวแพทย์หญิงลัดดา ตรงวงศา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ เปิดการฝึกอบรมการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ณ ห้องประชุม ดร.ทิม พรรณศิริ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2557
01a 01b 02 03 04


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร ISO 17025 การฝึกอบรมการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา