เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ นิทรรศการ กิจกรรมโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี

กิจกรรมโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ::: National Institute of Animal Health

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา (กลาง) ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และคณะ เข้าร่วมงานโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านปศุสัตว์ กิจกรรมให้ความรู้เด็กนักเรียน การให้วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า-ทำหมันฟรี และปล่อยขบวนรถปศุสัตว์เคลื่อนที่

mobile_livestock2019 (00) mobile_livestock2019 (01) mobile_livestock2019 (02) mobile_livestock2019 (03) mobile_livestock2019 (05) mobile_livestock2019 (06) mobile_livestock2019 (07) mobile_livestock2019 (08) mobile_livestock2019 (09) mobile_livestock2019 (10)


รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าว /ภาพ: ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ นิทรรศการ กิจกรรมโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี