เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน คณะเจ้าหน้าที่กรมสัตวแพทย์บริการและด่านกักสัตว์ ประเทศมาเลเซียเยี่ยมชม

คณะเจ้าหน้าที่กรมสัตวแพทย์บริการและด่านกักสัตว์ ประเทศมาเลเซียเยี่ยมชม

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ::: National Institute of Animal Health

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กรมสัตวแพทย์บริการ และด่านกักสัตว์ ประเทศมาเลเซีย ในโอกาสเดินทางมาตรวจรับรองสถานที่ศูนย์รวบรวมสัตว์และด่านกักกันสัตว์ในประเทศไทย เพื่อขยายตลาดการส่งออกโคเนื้อของไทยไปยังมาเลเซีย มีผู้เข้าร่วมจากกองสารวัตรและกักกัน และกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ กรมปศุสัตว์ พร้อมทั้งผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย ในครั้งนี้สัตวแพทย์หญิงนันทพร วันดี และนายสัตวแพทย์ฐปณัฐ สงคสุภา กลุ่มไวรัสวิทยา นำเสนอในหัวข้อการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ ณ ห้องประชุม JICA และนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลุ่มไวรัสวิทยาและกลุ่มภูมิคุ้มกันวิทยา


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน คณะเจ้าหน้าที่กรมสัตวแพทย์บริการและด่านกักสัตว์ ประเทศมาเลเซียเยี่ยมชม