เมนูย่อย

หน้าแรก

ประชุมการตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ปีกและสัตว์น้ำของไทย

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ::: National Institute of Animal Health

วันที่ 4 มีนาคม 2562 นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา (กลาง) ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมการตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ปีกและสัตว์น้ำของไทย โดยมีนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้บริหาร/นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ Dr. Faisal Binmohaitheef จากสํานักงานอาหารและยา ประเทศซาอุดีอาระเบีย พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ปีกและสัตว์น้ำของไทย เพื่อประกอบการพิจารณายกเลิกมาตรการห้ามนําเข้าสัตว์ปีกเป็นการชั่วคราวจากไทย ณ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

04_03_62_011 04_03_62_012 04_03_62_014 04_03_62_018ข่าว/ภาพ – สำนักเลขานุการกรมปศุสัตว์

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home