หน้าแรก

Research Exercise Challenge 2019

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน Research Exercise Challenge 2019 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม ดร.ทิม พรรณศิริ งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสายงานวิชาการให้มีการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่องตามตามแผนยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์และแผนแม่บทงานวิจัยและพัฒนาของสถาบันฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการและพนักงานราชการสายวิชาการจากกลุ่ม/ศูนย์/ฝ่าย จัดตั้งแต่วันที่ 10 - 11 มกราคม 2562

ครั้งนี้มีผู้สนใจส่ง concept paper เข้าร่วมกิจกรรมรวม 34 เรื่อง แบ่งเป็นข้าราชการ 13 เรื่อง และพนักงานราชการ 21 เรื่อง ได้รับเกียรติจากอดีตผู้เชี่ยวชาญได้แก่ สัตวแพทย์หญิงมนยา เอกทัตร์ สัตวแพทย์หญิง ดร.สุจิรา ปาจริยานนท์ และสัตวแพทย์หญิงลัดดา ตรงวงศา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญปัจจุบัน ได้แก่ สัตวแพทย์หญิง ดร.ดวงใจ สุวรรณ์เจริญ และสัตวแพทย์หญิงสนทนา มิมะพันธุ์ เป็นผู้วิพากษ์และตัดสินการนำเสนอ ต่อจากนั้นมีการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศและถ่ายรูปหมู่

รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าว/ภาพ – ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home