เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ ทุนการศึกษา-ฝึกอบรม การประชุมวิชาการไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 6

การประชุมวิชาการไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2561 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น (J-NIAH) เป็นเจ้าภาพจัด "การประชุมวิชาการไทย-ญี่ปุ่นครั้งที่ 6 (The 6th Thailand – Japan Joint Conference on Animal Health 2018, TJJC2018)" ณ เมือง Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ MOU เกี่ยวกับการประชุมวิชาการด้านสุขภาพสัตว์ การประชุมนี้มีการจัดเป็นประจำทุกปีโดยไทยและญี่ปุ่นสลับกันเป็นเจ้าภาพ สำหรับปีนี้ theme ของการประชุมคือ “ One Health: From the viewpoint of animal health”

มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนักวิชาการจาก J-NIAH และนักวิชาการจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ประเทศไทย (T-NIAH) โดยในปีนี้มีนักวิชาการจากทีม Herd Health Unit (HHU) จากสำนักควบคุม ป้องกันและกำจัดโรคสัตว์ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการด้านโคนมยอดเยี่ยมเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานด้วย ในการนี้ นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการ T-NIAH ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ One Health approach calls for laboratory strengthening” และ Dr. Hiroaki Ogura อธิบดี J-NIAH ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ Animal infectious disease control in Japan: What we learned from history ” และมีการบรรยายพิเศษจากทางประเทศญี่ปุ่นจำนวน 2 เรื่อง รวมถึงมีการนำเสนอผลงานวิจัยที่น่าสนใจจากนักวิชาการทั้งสองประเทศทั้งในรูปแบบของ oral presentation จากประเทศไทย จำนวน 9 เรื่อง จากประเทศญี่ปุ่นจำนวน 5 เรื่อง และ poster presentation จากประเทศไทยจำนวน 9 เรื่อง จากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 10 เรื่อง นอกจากนี้ยังมีการหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านสุขภาพสัตว์ระหว่าง NIAH ทั้งสองสถาบันซึ่งมีความสัมพันธ์กันมายาวนานกว่า 30 ปี ทั้งนี้ T-NIAH มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสานต่อความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน และสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการในการสร้างสรรค์งานวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยและญี่ปุ่นรวมถึงประเทศในภูมิภาค ในโอกาสนี้ผู้อำนวยการ T-NIAH ได้รับมอบธงจาก J-NIAH เพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการครั้งหน้าซึ่งจะจัดขึ้นในประเทศไทยต่อไป


ข่าว/ภาพ : ภัทราวดี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ ทุนการศึกษา-ฝึกอบรม การประชุมวิชาการไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 6