หน้าแรก

ประชุมสัมมนาหลักสูตรการพัฒนาวิธี ELISA สำหรับทดสอบโรควัณโรคเทียมในแพะ

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เปิดการการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาวิธี ELISA สำหรับทดสอบโรควัณโรคเทียมในแพะ จัดโดยกลุ่มภูมิคุ้มกันวิทยา วันที่ 28-29 สิงหาคม 2561 โดยมีสัตวแพทย์หญิงมนยา เอกทัตร์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ด้านโรคบรูเซลโลสิส เป็นวิทยากรหลัก ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มภูมิคุ้มกันวิทยา/กลุ่มระบาดวิทยาฯ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจำภูมิภาคทั้ง 8 แห่ง และสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ รวมทั้งสิ้น 31 คน

การฝึกอบรมครั้งนี้มีการถ่ายทอดวิธีและขั้นตอนการทดสอบโรควัณโรคเทียมในแพะโดยวิธี ELISA ทั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ รวมทั้งแก้ไขปัญหาการทดสอบโรคทางภูมิคุ้มกันวิทยา
ข่าว / ภาพ - ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home