เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร Biosafety & Biosecurity อบรมหลักสูตรความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพของห้องปฏิบัติการ

อบรมหลักสูตรความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพของห้องปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ดร.ทิม พรรณศิริ นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เปิดการฝึกหลักสูตร "ความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพของห้องปฏิบัติการ" มีผู้เข้าฝึกอบรมจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติที่ปฎิบัติงานเกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และการบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์-ระบบต่างๆ จำนวน 60 คน จัดโดยคณะทำงานด้านความมั่นคงและปลอดภัยทางชีวภาพ
รูปภาพเพิ่มเติม
ข่าว/ภาพ - ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร Biosafety & Biosecurity อบรมหลักสูตรความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพของห้องปฏิบัติการ