หน้าแรก

ฝึกอบรมหลักสูตรโรคทางปรสิตที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ดร.ทิม พรรณศิริ นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร โรคทางปรสิตที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน : โรคพยาธิใบไม้ในตับ (Fasciolosis)

จัดขึ้นวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรตจาก รศ.ดร.นสพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สพ.ญ.มาณวิกา ผลภาค อดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นวิทยากร รวมทั้ง รศ.น.สพ.ดร.มานพ ม่วงใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญด้านปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผู้เข้าอบรมจำนวน 40 คน ที่ปฏิบัติงานด้านสัตวแพทย์ วิทยาศาสตร์ และสัตวบาล ในหน่วยงานสังกัดสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงาน


รูปภาพเพิ่มเติม
ข่าว/ภาพ - ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home