เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ Journal club Journal club พฤษภาคม 2561

Journal club พฤษภาคม 2561

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้จัดการบรรยายพิเศษ โครงการ Journal club ประจำเดือนพฤษภาคม เมื่อวันที่ 47 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม JICA สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความรู้ทางวิชาการจาก การทบทวนบทความทางวิชาการ ในหัวข้อดังนี้
  1. Updated on animal post-exposure rabies regimens” โดย สพ.ญ.นันทพร วันดี นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กลุ่มไวรัสวิทยา เวลา 13.30 - 14.00 น.
  2. การตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดนกโดยใช้ไข่แดง ทางเลือกใหม่ของการเก็บตัวอย่างเพื่อทำ serological surveillance โดย สพ.ญ.ใกล้รุ่ง ทนสระน้อย นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กลุ่มไวรัสวิทยา เวลา 14.00 - 14.30 น.

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ Journal club Journal club พฤษภาคม 2561