หน้าแรก

การบรรยายเรื่องความแม่นยําของข้อมูลและผลการวินิจฉัยโรค : ผลต่อการป้องกันและควบคุมโรค

วันที่ 26 เมษายน 2561 นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และคณะ ต้อนรับศาสตราจารย์ Mo Salman ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา ในโอกาสให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง "ความแม่นยําของข้อมูลและผลการวินิจฉัยโรค : ผลต่อการป้องกันและควบคุมโรค (Reliability of data and diagnostic result for disease prevention and control) ณ ห้องประชุม JICA สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
ข่าว / ภาพ – ศูนย์ประสานงานเครือข่ายห้องปฏิบัติการฯ

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home