หน้าแรก

การหารือความร่วมมือด้านระบาดวิทยาระหว่างกรมปศุสัตว์กับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒน์พงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการหารือความร่วมมือกับศาสตราจารย์โม ซามาน (Professor Mo Salman) จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา โดยที่มีตัวแทนจากศูนย์ประสานงานเครือข่ายห้องปฏิบัติการฯ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ และกองความร่วมมือด้านปศุสัตว์ระหว่างประเทศ เป็นผู้ประสานงาน

มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับรองให้เป็น FAO Reference Center ด้านการศึกษาระบาดวิทยา ซึ่งประเทศไทยโดยกรมปศุสัตว์ มีโครงการจะยื่นขอรับรองจาก FAO ให้เป็น Reference Center ระดับภูมิภาคในด้านนี้ด้วย ซึ่งได้รับความร่วมมือด้านวิชาการและการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยนี้มาโดยตลอดผ่านทางโครงการอบรมระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ภาคสนาม หรือ FEPTV ในการเดินทางมาประเทศไทยของศาสตราจารย์โม ซามานครั้งนี้ภายใต้การสนับสนุนของ FAO ซึ่งกรมปศุสัตว์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสานต่อความร่วมมือทางวิชาระหว่างกัน และจะร่วมมือกันเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการ ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางทางระบาดวิทยาให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านต่อไป


ข่าว / ภาพ – ศูนย์ประสานงานเครือข่ายห้องปฏิบัติการฯ

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home