หน้าแรก

พิธีทำบุญครบรอบ 76 ปีของการสถาปนากรมปศุสัตว์ และรับรางวัลเชิดชูเกียรติ

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ สัตวแพทย์หญิงตวงทอง ปัจฉิมะศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ นายสัตวแพทย์ ดร.วงศ์อนันต์ ณรงค์วานิชการ หัวหน้ากลุ่มพิษวิทยาและชีวเคมี นายสัตวแพทย์นพพร โต๊ะมี กลุ่มแบคทีเรียและเชื้อรา และคณะ ร่วมงานทำบุญครบรอบ 76 ปีของการสถาปนากรมปศุสัตว์ ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ บางกะดี จังหวัดปทุมธานี้ ในโอกาสนี้สถาบันฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการเรื่องการตรวจสารพิษไซยาไนด์ในพืชอาหารสัตว์แบบรวดเร็วโดยกลุ่มพิษวิทยาและชีวเคมี และเรื่องมาตรฐานฟาร์มจิ้งหรีด-ผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด โดยกลุ่มแบคทีเรียฯ

พร้อมทั้งรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ดังนี้

  • สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ รับรางวัลชนะเลฺิศโครงการยกย่องหน่วยงานใสสะอาด และรางวัลดีเด่นด้านผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราบการประจำปี 2560
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน (ลำปาง) / ภาคตะวันออก (ชลบุรี) / ภาคตะวันตก (ราชบุรี) รับรางวัลชนะเลิศโครงการกิจกรรม 5 ส ระดับเขต
รูปภาพเพิ่มเติม


ข่าว - ฝ่ายบริหารทั่วไป / ภาพ – ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home