เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ การจัดการองค์ความรู้ การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2561 ณ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ โดยที่ได้รับเกียรติจากอาจารย์นิคม อ่อนละมัย วิทยากรที่ปรึกษาพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 30 คน จากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์

การจัดฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตุประสงค์เพื่อเพิมความรู้และทักษะในการวิเคราะห์งานที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจำที่มีความสำคัญ นำมาพัฒนาเป็นงานวิจัยหรืองานเชิงวิชาการ เพื่อนำผลงานมาใช้ในการแก้ปัญหาทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในยุค THAILAND 4.0
[Download]


รูปภาพเพิ่มเติม


ข่าว / ภาพ – ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ การจัดการองค์ความรู้ การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย