เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร Biosafety & Biosecurity การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านชีวภาพ

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านชีวภาพ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านชีวภาพ (Biorisk Management) จัดโดยคณะทำงานด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพและฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 24 -26 เมษายน 2561 ณ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จำนวน 24 คน โดยที่มีวิทยากรจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 4 ท่าน ประกอบด้วยคุณวัฒนพงศ์ วุทธา คุณพนิดา เกสรประเสริฐ คุณอธิวัฒน์ ปริมสิริคุณาวุฒิ และคุณรติกร กัณฑะพงศ์

มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในระบบความปลอดภัยทางชีวภาพและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านชีวภาพ ตระหนักถึงความสำคัญและปฏิบัติงานได้อย่างชำนาญ และการจัดการทางห้องปฏิบัติการต่อสิ่งส่งตรวจ สารชีววัตถุ สารเคมี อุปกรณ์ ขยะพิษ และขยะติดเชื้อได้อย่างถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ
[Download]


รูปภาพเพิ่มเติม


ข่าว / ภาพ – ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร Biosafety & Biosecurity การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านชีวภาพ