เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร ISO 17025 การฝึกอบรมหลักสูตรข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017 และการเตรียมความพร้อมเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นใหม่

การฝึกอบรมหลักสูตรข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017 และการเตรียมความพร้อมเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นใหม่

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017 และการเตรียมความพร้อมเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นใหม่ รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุม ดร.ทิม พรรณศิริ จัดโดยกลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการและฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ ตั้งแต่วันที่ 21 ถึง 22 มีนาคม 2561 และจัดรุ่นที่ 2 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2561 โดยมีวิทยากรจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ

มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์และศูนย์วิจัยและพัฒนาการ สัตวแพทย์ ประมาณรุ่นละ 75 คน สืบเนื่องจากหน่วยงานได้รับการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 อยู่แล้ว และมีแผนพัฒนาเป็น ISO/IEC 17025:2017 ที่มีความทันสมัยและครอบคลุมกับการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการมากขึ้น ซึ่งมีข้อกำหนดสำคัญเพิ่มเติมด้านการประเมินความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการ และความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017 ได้อย่างถูกต้อง พัฒนางาน เตรียมความพร้อม และรักษามาตรฐานการเป็นห้องปฏิบัติการมีการบริหารงานด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ และชันสูตรโรคสัตว์อย่างมืออาชีพ ผลการทดสอบรับประกันคุณภาพความถูกต้อง แม่นยำ ก่อให้เกิด ความพอใจสูงสุดต่อผู้รับบริการ และมีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับของสากล สามารถส่งเสริมการควบคุมป้องกันโรคของปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งคงไว้ซึ่งการรักษามาตรฐานของระบบคุณภาพภายในหน่วยงาน
[Download]


รูปภาพเพิ่มเติม


ข่าว / ภาพ – ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร ISO 17025 การฝึกอบรมหลักสูตรข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017 และการเตรียมความพร้อมเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นใหม่