หน้าแรก

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมปศุสัตว์ และ FAO ด้านการควบคุมโรคระบาดสัตว์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมมือมือกับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (Letter of Agreement) ภายใต้หัวข้อ “โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการควบคุมโรคระบาดสัตว์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” (Strengthening APHCA support to the control of endemic zoonotic disease control in Asia and the Pacific) ในการนี้สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว โดยมีชื่อว่า “Brucellosis Control Writeshop & Stakeholder Meeting ระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นการเขียนเกี่ยวกับการพัฒนาขั้นตอนกรอบการควบคุมโรคบรูเซลโลสิสในเอเชีย-แปซิฟิก

นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนะ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กล่าวว่า “ผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมประชุม โดยจะทำให้เกิดประสิทธิภาพต่อกรอบการควบคุมโรคบรูเซลโลสิส” การประชุมประกอบด้วย ที่ปรึกษาด้านโรคบรูเซลโลสิส สัตวแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ภูฏาน เมียนมาร์ มาเลเซีย เป็นต้น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Dr.Bruno Garin-Bastuji ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคบรูเซลโลสิสจากองค์การด้านความปลอดภัยอาหารแห่งชาติฝรั่งเศส (ANSES) ประเทศฝรั่งเศส มาเป็นผู้อำนวยการของโครงการฯ และเป็นผู้บรรยายหลัก และนอกจากนี้ได้รับเกียรติจากผู้บรรยายอีกหลายท่าน ดังนี้

  1. Dr. Katinka de Balogh เจ้าหน้าที่ FAO ประจำสำนักงานภูมิภาคประจำภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ประเทศไทย
  2. Dr. April Johnson เจ้าหน้าที่ FAO ประจำสำนักงานใหญ่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี
  3. Dr. Maria E.Negron Sureda เจ้าหน้าที่ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ประเทศสหรัฐอเมริกา
  4. นายสัตวแพทย์ ดร.ธนวรรษ เทียนสิน เอกอัครราชทูตที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโรม ประเทศอิตาลี
  5. สัตวแพทย์หญิงมนยา เอกทัตร์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ด้านโรคบรูเซลโลสิส[Download]ข่าว - อรประภางค์ / ภาพ – ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home