เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร ISO 17025 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Proficiency Test Panel Provider according to ISO 17043 / ISO 13528 Principles

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Proficiency Test Panel Provider according to ISO 17043 / ISO 13528 Principles

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กล่าวเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตร “Proficiency Test Panel Provider according to ISO 17043 and ISO 13528 Principles” จัดโดยสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติร่วม (สสช.) ร่วมกับ Australian Animal Health Laboratory (AAHL) ระหว่างวันที่ 29 - 30 มกราคม 2561

ภายใต้โครงการ OIE Laboratory Twinning Project for New and Emerging Infectious Diseases ระหว่าง สสช. และ AAHL โดยมี Dr. John Allen ตำแหน่ง Regional Program Leader และ Dr. Gemma Carlile ตำแหน่ง Proficiency Testing Team Leader จาก AAHLเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติในการวิเคราะห์การเตรียมตัวอย่างและวิเคราะห์ผล Proficiency Test (PT) ทางสถิติตามหลักการของ ISO 17043 และ ISO 13528 ให้แก่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน PT จากกลุ่มงานต่างๆ ของ สสช. รวมทั้งสิ้น 25 ท่านรูปภาพเพิ่มเติม


ข่าว / ภาพ – ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร ISO 17025 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Proficiency Test Panel Provider according to ISO 17043 / ISO 13528 Principles