เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน บรรยายการใช้เทคนิค LAMP และ PCR ผ่านแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์เคลื่อนที่

บรรยายการใช้เทคนิค LAMP และ PCR ผ่านแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์เคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นายสัตวแพทย์เจษฎา รัตโณภาส หัวหน้ากลุ่มพยาธิวิทยา และคณะ ต้อนรับ Dr. Carolyn Bath นักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และ Dr. Megan Scott นายสัตวแพทย์อาวุโสด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินของโรคติดต่อจากสัตว์ จากหน่วยงานการพัฒนาเศรษฐกิจ การงาน การขนส่ง และแหล่งทรัพยากรของประเทศออสเตรเลีย (Department of Economic Development, Jobs, Transport and Resources) หรือ DEDJTRA ในโอกาสเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการให้ความสำคัญทางเทคนิค LAMP และ PCR ในการวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อย โดยมีการใช้งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งสามารถควบคุมและป้องกันโรคที่ติดเชื้อ รวมถึงรายงานผลการทดสอบที่รวดเร็ว
australia_20-11-60 (1) australia_20-11-60 (2) australia_20-11-60 (3) australia_20-11-60 (4)


ข่าว-อรปภางค์ / ภาพ-ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน บรรยายการใช้เทคนิค LAMP และ PCR ผ่านแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์เคลื่อนที่