เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน คณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยกักกันพืชและสัตว์เกาหลีใต้เยี่ยมชม

คณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยกักกันพืชและสัตว์เกาหลีใต้เยี่ยมชม

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 สัตวแพทย์หญิงมนยา เอกทัตร์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ด้านโรคบรูเซลโลสิส สัตวแพทย์หญิงสนทนา มิมะพันธฺุ์ หัวหน้ากลุ่มพิษวิทยาและชีวเคมี/รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชีวเคมีและพิษวิทยา และคณะ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ 9 ท่าน จากหน่วยกักกันพืชและสัตว์ (Animal and Plant Quarantine Agency) ประเทศเกาหลีใต้ นำโดย Dr.Yoon – Hee, Lee ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลุ่มพยาธิวิทยา กลุ่มภูมิคุ้มกันวิทยา และกลุ่มแบคทีเรียและเชื้อราของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ตลอดระยะเวลาในการเข้าเยี่ยมชม ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการชันสูตรโรคสัตว์ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง


korea-6-12-60 (01) korea-6-12-60 (02) korea-6-12-60 (03) korea-6-12-60 (04) korea-6-12-60 (05) korea-6-12-60 (06) korea-6-12-60 (07)


ข่าว-อรปภางค์ / ภาพ-ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน คณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยกักกันพืชและสัตว์เกาหลีใต้เยี่ยมชม