หน้าแรก

ฝึกอบรมหลักสูตรการชันสูตรโรคทางพยาธิวิทยาในระบบทางเดินอาหาร

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 สัตวแพทย์หญิงตวงทอง ปัจฉิมะศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตวืเล็กและสัตว์ใหญ่ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการชันสูตรโรคทางพยาธิวิทยาในระบบทางเดินอาหาร ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน จัดโดยกลุ่มพยาธิวิทยา ตั้งแต่วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นวิทยากร เพื่อให้นายสัตวแพทย์/นักวิทยาศาสตร์ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ มีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพยาธิวิทยาในระบบทางเดินอาหาร สามารถตรวจชันสูตรโรคในระบบทางเดินอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจและบันทึกรอยโรคทางจุลพยาธิวิทยาในระบบทางเดินอาหารได้อย่างมีมาตรฐาน และทิศทางเดียวกัน
patho_training_20-12-60 (1) patho_training_20-12-60 (10) patho_training_20-12-60 (2) patho_training_20-12-60 (3) patho_training_20-12-60 (4) patho_training_20-12-60 (5) patho_training_20-12-60 (6) patho_training_20-12-60 (7) patho_training_20-12-60 (8) patho_training_20-12-60 (9)


ข่าว/ภาพ-ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home