หน้าแรก

รองอธิบดีฯ จีระศักดิ์ ประชุมข้าราชการและตรวจเยี่ยม

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประชุมข้าราชการในสังกัดสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานและให้นโยบายขับเคลื่อนตามนโยบายสำคัญของกรมปสุสัตว์ ในโอกาสที่รับตำแหน่งใหม่และกำกับดูแลสถาบันฯ โดยมีนายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ สัตวแพทย์หญิงมนยา เอกทัตร์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ด้านโรคบรูเซลโลสิส นายสัตวแพทย์ฐิติวัฒน์ จันทวร ผู้เชี่ยวชาญด้านทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ นายสัตวแพทย์ร่มพฤกษ อุดล รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อนฯ หัวหน้ากลุ่ม/ศูนย์/ฝ่าย และข้าราชการ เข้าร่วมประชุม ต่อจากนั้นได้เยี่ยมชมกลุ่มไวรัสวิทยาและกลุ่มสัตว์ทดลอง
ddgJirasak_14_12_60 (1) ddgJirasak_14_12_60 (b) ddgJirasak_14_12_60 (d) ddgJirasak_14_12_60 (e) ddgJirasak_14_12_60 (f) ddgJirasak_14_12_60 (g) ddgJirasak_14_12_60 (h) ddgJirasak_14_12_60 (i) ddgJirasak_14_12_60 (j) ddgJirasak_14_12_60 (k)


ข่าว/ภาพ-ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home