เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน นักศึกษาและอาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีมหานครศึกษาดูงาน

นักศึกษาและอาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีมหานครศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กล่าวต้อนรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จำนวน 40 คน และอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล จำนวน 3 คน ในโอกาสศึกษาดูงานด้านห้องปฏิบัติการของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ต่อจากนั้นนายสัตวแพทย์เจษฎา รัตโณภาส หัวหน้ากลุ่มพยาธิวิทยา บรรยายสรุปภารกิจ การศึกษาดูงานจัดวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 โดยที่การศึกษาดูงานของบุคคลภายนอกเป็นภารกิจด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว์ซึ่งเป็นบริการสังคมที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆvetMahanakorn_visit13_12_60 (1) vetMahanakorn_visit13_12_60 (10) vetMahanakorn_visit13_12_60 (2) vetMahanakorn_visit13_12_60 (3) vetMahanakorn_visit13_12_60 (4) vetMahanakorn_visit13_12_60 (5) vetMahanakorn_visit13_12_60 (6) vetMahanakorn_visit13_12_60 (7) vetMahanakorn_visit13_12_60 (8) vetMahanakorn_visit13_12_60 (9)


ข่าว/ภาพ-ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน นักศึกษาและอาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีมหานครศึกษาดูงาน