หน้าแรก

พิธีทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่สัตว์ทดลองและนักวิจัยผู้ล่วงลับ ปี พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 กลุ่มสัตว์ทดลอง สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่สัตว์ทดลองที่ใช้ในการชันสูตรโรค ศึกษาวิจัย และการอบรม รวมทั้งและนักวิจัยผู้ล่วงลับ ณ อาคารสัตว์ทดลอง ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยที่มีนายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ หัวหน้ากลุ่ม/ศูนย์/ฝ่าย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้าร่วมพิธีทำบุญในครั้งนี้

"สพฺเพ สตฺตา อะเวรา โหนตุ อพฺพะยาปชฺฌา โหนตุ อะนีฆา โหนตุ สุขี อตฺตานํ ปะริหะรนฺตุ"

expAnimal_60 (1) expAnimal_60 (10) expAnimal_60 (11) expAnimal_60 (13) expAnimal_60 (14) expAnimal_60 (2) expAnimal_60 (5) expAnimal_60 (6) expAnimal_60 (7) expAnimal_60 (9)


ข่าว/ภาพ-ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home