หน้าแรก

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร PCR Calibration & Maintenance

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 สัตวแพทย์หญิงตวงทอง ปัจฉิมะศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร PCR Calibration & Maintenance จัดวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2560 สนับสนุนโดยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล (MORU), Cooperative Biological Engagement Program (CBEP) และ Defense Treat Reduction Agency (DTRA), USA.

TOT_MORU_29_30NOV60 (1) TOT_MORU_29_30NOV60 (10) TOT_MORU_29_30NOV60 (11) TOT_MORU_29_30NOV60 (12) TOT_MORU_29_30NOV60 (13) TOT_MORU_29_30NOV60 (14) TOT_MORU_29_30NOV60 (15) TOT_MORU_29_30NOV60 (16) TOT_MORU_29_30NOV60 (17) TOT_MORU_29_30NOV60 (19) TOT_MORU_29_30NOV60 (2) TOT_MORU_29_30NOV60 (3) TOT_MORU_29_30NOV60 (4) TOT_MORU_29_30NOV60 (7) TOT_MORU_29_30NOV60 (8)


ข่าว/ภาพ-ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home