หน้าแรก

ประชุมในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเหมา จำนวน 220 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ


dr_bunchong_28_10_60 (1) dr_bunchong_28_10_60 (10) dr_bunchong_28_10_60 (2) dr_bunchong_28_10_60 (3) dr_bunchong_28_10_60 (4) dr_bunchong_28_10_60 (5) dr_bunchong_28_10_60 (6) dr_bunchong_28_10_60 (7) dr_bunchong_28_10_60 (8) dr_bunchong_28_10_60 (9)


ข่าว/ภาพ-ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home