เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานการวิจัยพัฒนาเกษตรประเทศอินโดนีเซียเยี่ยมชม

เจ้าหน้าที่สำนักงานการวิจัยพัฒนาเกษตรประเทศอินโดนีเซียเยี่ยมชม

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ สัตวแพทย์หญิงตวงทอง ปัจฉิมะศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ สัตวแพทย์หญิงสนทนา มิมะพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านชีวเคมีและพิษวิทยา/ประธานคณะทำงานด้านความร่วมมือต่างประเทศ และตัวแทนกลุ่ม/ศูนย์ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากสำนักงานการวิจัยพัฒนาเกษตร ประเทศอินโดนีเซีย ณ ห้อง JICA ในการนี้คณะดูงานฯ ได้เยี่ยมชมกลุ่มปรสิตวิทยา โดยมีนายสัตวแพทย์ ดร.กิตติชัย อุ่นจิต เป็นผู้นำชมและบรรยายภาพรวมการปฏิบัติงาน

indonesia-7-11-60 (01) indonesia-7-11-60 (02) indonesia-7-11-60 (03) indonesia-7-11-60 (04) indonesia-7-11-60 (05)


ข่าว-อรปภางค์ / ภาพ-ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานการวิจัยพัฒนาเกษตรประเทศอินโดนีเซียเยี่ยมชม