เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเกษตรกรรมและประมงประเทศเกาหลีเยี่ยมชม

เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเกษตรกรรมและประมงประเทศเกาหลีเยี่ยมชม

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 สพ.ญ.ตวงทอง ปัจฉิมะศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และทีมงานให้การต้อนรับ ดร. ยุง ซู ปาร์ค (Dr. Yong Soo Park) และคณะฯ จาก Korean National College of Agriculture and Fisheries ในการนี้ สพ.ญ.ณัฐกานต์ สุวรรณกิจวัฒน์ ได้นำเสนอภาพรวมของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ต่อจากนั้น ทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นที่สนใจร่วม รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ และจึงเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

korea_18_10_60 (1) korea_18_10_60 (2) korea_18_10_60 (3) korea_18_10_60 (4)ข่าว-อรปภางค์ / ภาพ-ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเกษตรกรรมและประมงประเทศเกาหลีเยี่ยมชม