เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร Biosafety & Biosecurity การอบรมด้าน Biosafety โดย ผู้ผ่านการอบรม Training of Trainers

การอบรมด้าน Biosafety โดย ผู้ผ่านการอบรม Training of Trainers

คณะทำงานด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้จัดอบรมให้แก่บุคลากรในสังกัด เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม ดร.ทิม พรรณศิริ ซึ่งบรรยายโดยคณะทำงานฯ ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Training of Trainers ด้าน Biosafety โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้ GLP โดย น.สพ.เอกรินทร์ คงขำ Sample packaging โดย น.สพ.อิสระ สิริกนก PPE โดย น.สพ.พีรวิทย์ บุญปางบรรพ Emergency Response และการฝึกปฏิบัติการใช้ spill kits โดยคุณพนม ใสยจิตร และคุณภมรญา ดีแก้ว ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสื้น 26 คน

biosafety_11_10_60_ biosafety_11_10_60_ (1) biosafety_11_10_60_ (2) biosafety_11_10_60_ (2a) biosafety_11_10_60_ (3) biosafety_11_10_60_ (4) biosafety_11_10_60_ (5) biosafety_11_10_60_ (6) biosafety_11_10_60_ (7) biosafety_11_10_60_ (8)


รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าว/ภาพ-ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร Biosafety & Biosecurity การอบรมด้าน Biosafety โดย ผู้ผ่านการอบรม Training of Trainers