หน้าแรก

ผอ.สถาบันสุขภาพสัตว์ฯ ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบ 5 ปี

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบ 5 ปี ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 ถึงกันยายน 2560 ในโอกาสครบกำหนดเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้สัตวแพทย์หญิงวิไล ลินจงสุบงกช ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ด้านโรคปากและเท้าเปื่อย / OIE expert สัตวแพทย์หญิงมนยา เอกทัตร์ ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ด้านโรคบรูเซลโลสิส สัตวแพทย์หญิง ดร.สุจิรา ปาจริยานนท์ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ นายสัตวแพทย์วิมล จิระธนวัฒน์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (พ.ศ.2552-2555) และสัตวแพทย์หญิงตวงทอง ปัจฉิมะศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้


พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ศูนย์/ฝ่าย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมา รวมประมาณ 200 คน
DG_preecha_9-9-60 (1a) DG_preecha_9-9-60 (2a) DG_preecha_9-9-60 (3) DG_preecha_9-9-60 (3a) DG_preecha_9-9-60 (4) DG_preecha_9-9-60 (5) DG_preecha_9-9-60 (6) DG_preecha_9-9-60 (7) DG_preecha_9-9-60 (8) DG_preecha_9-9-60 (9)


รูปภาพเพิ่มเติม


ข่าว-ฝ่ายบริหารทั่วไป ภาพ-ฝ่ายถ่ายทอดเทค

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home