หน้าแรก

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ โดยนายพงศพัศ พากุล และนางสาวอรปภางค์ ประชิต เป็นผู้แทนนำเงินสดบริจาค จำนวน 20,000 บาท เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สำนักนายกรัฐมนตรี

image1 image2 image4 image5


ข่าว - อรปภางค์ / ภาพ - พงศพัศ + อรปภางค์

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home