เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเยี่ยมชม

เจ้าหน้าที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเยี่ยมชม

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 สัตวแพทย์หญิงมนทกานติ์ จิระธันห์ หัวหน้ากลุ่มปรสิตวิทยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ต้อนรับ ให้การต้อนรับ Ms. Yan Fenglian, Mr. Zeng Yu, Mr. Xu Pei และ Ms. Wang Yongmei เจ้าหน้าที่สาธารณรัฐประชาชนจีนจาก The General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China (AQSIQ) 4 ท่าน และผู้แทนกรมปศุสัตว์ 4 ท่าน ในโอกาสเดินทางมาตรวจประเมินการผลิตสินค้าสัตว์ปีกของประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 3 - 11 กรกฎาคม 2560 ในการนี้ ดร.ทวีวัฒน์ ดีมะการ กลุ่มไวรัสวิทยา นายสัตวแพทย์วันชนะ ปิ่นแก้ว กลุ่มแบคทีเรียและเชื้อรา และนายสัตวแพทย์ศรายุทธ แก้วกาหลง หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ นำเสนอรายงานการปฏิบัติงาน ต่อจากนั้นเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการไวรัสฯ และแบคทีเรียฯข่าว - ฝ่ายบริหารทั่วไป / ภาพ - ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเยี่ยมชม