เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน คณะเจ้าหน้าที่ APHIS เยี่ยมชม

คณะเจ้าหน้าที่ APHIS เยี่ยมชม

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และคณะ ต้อนรับ Dr. John R. Clifford, Chief Trade Advisor, และ Dr. Morganne Marrow, Senior Staff Veterinarian, APHIS-Veterinary Services พร้อมด้วย Mr. Jeffrey Willnow, Assistant Regional Manager for Asia/Pacific และ Dr. Jitlada Vasuvat, Agricultural Specialist, USDA/APHIS ต่อจากนั้นนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา แบคทีเรีย-เชื้อรา และภูมิคุ้มกันวิทยา
ข่าว - ฝ่ายบริหารทั่วไป / ภาพ - ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน คณะเจ้าหน้าที่ APHIS เยี่ยมชม