หน้าแรก

งานแสดงความยินดี สพ.ญ.ตวงทอง ปัจฉิมะศิริ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม ดร.ทิม พรรณศิริ นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พร้อมด้วยสัตวแพทย์หญิงรื่นฤดี บุณยโหตระ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์ปีก สัตวแพทย์หญิง ดร.สุจิรา ปาจริยานนท์ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมา และนักศึกษาฝึกงาน ประมาณ 120 คน ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่สัตวแพทย์หญิงตวงทอง ปัจฉิมะศิริ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ กรมปศุสัตว์รูปภาพเพิ่มเติม


ข่าว/ภาพ - ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home