เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน คณะนายทหารนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบกศึกษาดูงาน

คณะนายทหารนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบกศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (ซ้าย) ต้อนรับคณะครูอาจารย์และนายทหารนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก จำนวน 35 นาย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และงานด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ ทั้งนี้ สพ.ญ. ตวงทอง ปัจฉิมะศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่/ประธานคณะทำงานด้านความปลอดภัยมั่นคงทางชีวภาพ บรรยายเรื่องความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ และ น.สพ.เจษฎา รัตโณภาส หัวหน้ากลุ่มพญาธิวิทยา บรรยายเรื่องการผ่าซากและเก็บตัวอย่าง ต่อจากนั้นเข้าดูงานห้องผ่าซาก ห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง ห้องปฏิบัติการแบคทีเรีย/พิษวิทยาและชีวเคมี/ปรสิตวิทยา/ภูมิคุ้มกันวิทยา/พยาธิวิทยา รวมทั้งชมห้องปฏิบัติการควมปลอดภัยทางชีวภาพระดับสูง BSL3 และรถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่
ข่าว - อรพรรณ / ภาพ - ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน คณะนายทหารนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบกศึกษาดูงาน