เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ นิทรรศการ กรมปศุสัตว์จัดงานแพะแห่งชาติ ปี 2560

กรมปศุสัตว์จัดงานแพะแห่งชาติ ปี 2560

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 กรมปศุสัตว์ เปิดงานแพะแห่งชาติ ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ บางกะดี จังหวัดปทุมธานี งานนี้จัดวันที่ 1 - 3 เมษายน 2560 ในการนี้สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานด้วย
ข่าว / ภาพ - ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ นิทรรศการ กรมปศุสัตว์จัดงานแพะแห่งชาติ ปี 2560