เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่จาก USDA เยี่ยมชม

เจ้าหน้าที่จาก USDA เยี่ยมชม

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม JICA นายสัตว์แพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ให้การต้อนรับ Dr. Jeffrey Willnow สพ.ญ. ดร. ดรุณี ทันตสุวรรณ และเจ้าหน้าที่ผู้ติดตามอีก 2 ท่าน จาก United States Department of Agriculture (USDA) ในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เพื่อมอบ Certification of Appreciation ให้แก่บุคคลากรของสถาบันฯ และพูดคุยพบปะกับเจ้าหน้าที่ที่เคยได้รับทุนจาก USDA อีกด้วย
ข่าว - อรพรรณ / ภาพ - ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่จาก USDA เยี่ยมชม