เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน โครงการร่วมมือทางเทคโนโลยี Next Generation Sequencing: NGS ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้

โครงการร่วมมือทางเทคโนโลยี Next Generation Sequencing: NGS ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม JICA สัตวแพทย์หญิงรื่นฤดี บุณยะโหตระ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์ปีก สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และคณะ ให้การต้อนรับ Dr. Wilna Vosloo, CSIRO-Australian Animal Health Laboratory: AAL และ Dr. Danielle Anderson, Duke-Nus Medical School, Singapore ในโอกาสประชุมหารือและขอดูงาน NGS ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และนำเสนอโครงการ “Proposal for technical cooperation in South East Asia to support next generation sequencing of Foot and mouth disease virus” นอกจากนี้ยังเข้าเยี่ยมชม NGS Facility ของกลุ่มไวรัสวิทยาอีกด้วย
ข่าว – อรพรรณ / ภาพ - ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน โครงการร่วมมือทางเทคโนโลยี Next Generation Sequencing: NGS ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้